Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása,
 • cégek adatainak, társasági szerződéseinek módosítása,
 • gazdasági társaságok átalakulása, végelszámolás,
 • részvény vagy üzletrész adás-vételi szerződések készítése,
 • közreműködés részvénytársaságok közgyűléseinek, korlátolt felelősségű társaságok taggyűléseinek megszervezésében, a közgyűlések, illetve taggyűlések megtartásában, a kapcsolódó jegyzőkönyvek, iratok tervezeteinek elkészítésében,
 • szindikátusi szerződések készítése,
 • belső szabályzatok (SZMSZ, igazgatóság ügyrendje, felügyelő bizottsági ügyrend, stb.) elkészítése,

 

Gazdasági jog:

 • csőd, felszámolási eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás, képviselet
 • képviselet ellátása gazdasági társaságok közötti jogviták rendezésében
 • szerződések szerkesztése, véleményezése
 • gazdasági társaságok átvilágítása, gazdasági adatok gyűjtése, elemzése

 

Ingatlanjog 

 • ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás
 • termőföld adásvétele, haszonbérlete,
 • használati megállapodások,
 • telekalakítás, építési jog,
 • ingatlanok bérlete,
 • társasházak alapítása (alapító okiratok, szervezeti, működési szabályzatok elkészítése)
 • elbirtoklási perek

 

Munkajog

 • tanácsadás konkrét munkajogi kérdésekben,
 • közreműködés munkaügyi jogviták peren kívüli megoldásában,
 • munkaszerződések elkészítése, véleményezése (vezetői és általános munkaszerződések, tanulmányi szerződések, kollektív szerződések),
 • perbeli képviselet munkaügyi jogvitában,

Polgári peres és nem peres eljárások

 • fizetési meghagyásos eljárásban képviselet,
 • per előtti egyeztetési tárgyalások előkészítése, azon képviselet biztosítása
 • előzetes bizonyítási eljárás lefolytatása
 • peres képviselet polgári, gazdasági, közigazgatási tárgyú perekben
 • ítélet végrehajtási eljárásban peres képviselet

 

Közhasznú és társadalmi szervezetek joga

 • egyesület, alapítvány, közhasznú társaság létrehozása, módosítása,
 • közhasznú minősítés megszerzésének megszerzésében való közreműködés,
 • egyesület, alapítvány, közhasznú társaság irányító testületi ülésein részvétel, jegyzőkönyv készítése
 • egyesület, alapítvány, közhasznú társaság mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó szerződéseinek elkészítése, véleményezése

 

Követelések behajtása

 • fizetési felszólítás készítése jogszabálynak megfelelően
 • fizetési meghagyás
 • felszámolási eljárás

 

Családi jog

 • házassági bontóperek
 • gyermek elhelyezése, tartása
 • családi jogállás megváltoztatása iránti perek (apaság megállapítása, apaság vélelmének megtámadása, stb.)
 • házastársi/élettársi vagyonközösség megszüntetése

 

Adatvédelem (GDPR)

 • adatkezelési tevékenység felmérése (audit)
 • jogszabályoknak /GDPR/ megfelelő adatkezelési tevékenység kialakításában tanácsadás
 • adatkezelési dokumentáció (szabályzatok, tájékoztatók) elkészítése
 • adatvédelmi tisztviselő tevékenység ellátása